PORTAL INI DIWUJUDKAN UNTUK:

 • Meningkatkan sistem penyampaian dan menghubungkan pelanggan jabatan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
 • Memudahkan Pelanggan Jabatan untuk mengetahui cukai/duti yang kena dibayar atau akan kena dibayar.
 • Memudahkan Pelanggan Jabatan untuk membuat perancangan untuk membayar duti / cukai dan mengeluarkan syarat K dalam Geran Kenderaan.
 • Memudahkan Pelanggan Jabatan merancang untuk menukar hak milik teksi ATAU kenderaan berpengecualian kepada pemilik yang baru.
 • Menyeragamkan permohonan dan memudahkan orang awam untuk berurusan dengan JKDM.
 • BAGI MEMUDAHKAN PROSES TAKSIRAN DUTI / CUKAI MENGGUNAKAN PORTAL INI:

  1. Sila pastikan Geran Kenderaan anda berada di hadapan Anda.

  2. Sila pastikan No. Telefon dan Email Anda adalah BENAR dan TEPAT supaya mudah untuk dihubungi.

  Sekiranya anda faham, Sila Tekan SETERUSNYA